HISTORIA

  för

 

 

 

   

       Gustafs     och     Almas 

    ättlingar

 

 

                                                    

 

 

MÖTESPLATS

SLÄKTTRÄFF

HISTORIA

BILDGALLERI

KONTAKTER

 

 

 

 

 

 

Anteckningar från

Gustaf Larssons sista stunder  »

Budbäraren 15 juni 1917  »

Verkligheten »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Winström, f 1860-05-06,  och Gustaf Larsson, f. 1857-03-15,  

gifte sig 1883-12-23. Gustaf var född i Hovsta och Alma i Örebro.         

De fick 4 barn:

Seidi f.1884-10-07, 

Hanna f.1885-11-30,

Ingeborg f.1889-07-30 och

Emanuel f.1892-04-03.

 

Anteckningarna är gjorda av Johannes Arén och Sven Johnson.

 

I utdraget från Budbäraren kan man läsa minnesord över Gustaf Larsson och även nedskrivet vad som sas och av vilka i samband med jordfästningen och minnesfesten dagen efteråt.

 

Verkligheten. Minnen av ett långt och rikt liv av Sven Törnqvist.                              I I detta utdrag berättas om hans mor Ingeborgs släkt.

Bilden visar Alma och Gustaf med sina barn.